Μία ολιστική θεραπευτική αγωγή

Οστεοπαθητική

Η οστεοπαθητική είναι η θεραπευτική αγωγή που ανιχνεύει εκτιμά, ανακουφίζει, αποκαθιστά και προλαμβάνει προβλήματα υγείας, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα δια χειρός τεχνικών. Σκοπός της είναι να βοηθήσει όλα τα δομικά στοιχεία του σώματος – αρθρώσεις, μύες, σκελετός, εσωτερικά όργανα, κυκλοφορικό και συνδετικός ιστός – να συνυπάρχουν και να αλληλεπιδρούν αρμονικά. Αυτή η ολιστική προσέγγιση της ανθρώπινης υγείας διαφοροποιεί την οστεοπαθητική από κάθε άλλη χειροπρακτική αγωγή.

 

Η οστεοπαθητική ως μορφή θεραπευτικής αγωγής ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα, με επίκεντρο το έργο του Dr.Andrew Taylor Still. Γιατρός, χειρουργός και συγγραφέας-ερευνητής, ο Δρ Still είχε πάθος με την προαγωγή μιας θεραπευτικής μεθόδου που θα αποκαθιστά στο βέλτιστο βαθμό την υγεία με τη λιγότερο επεμβατική ιατρικά τεχνική. Πίστευε ότι το μυοσκελετικό σύστημα είναι ο κινητήρας του ανθρώπινου οργανισμού και ότι η κατανόηση της σωστής θέσης και λειτουργίας κάθε οστού, μυός, συνδέσμου και εσωτερικού οργάνου ανοίγει τον δρόμο στην ακέραιη σωματική λειτουργία. Για τον εμπνευστή της οστεοπαθητικής η διατήρηση αυτής της ακεραιότητας είναι η προϋπόθεση της καλής υγείας.