Σπλαχνική οστεοπαθητική

Τα σπλάχνα σου ένας δεύτερος εγκέφαλος!

Πιστεύετε ότι ο εγκέφαλός σας είναι το μόνο έξυπνο όργανο στο σώμα σας; Ξανασκεφτείτε το! Εξίσου σημαντικά είναι τα εσωτερικά σας όργανα το καθένα από αυτά έχει τον δικό του συναισθηματικό εγκέφαλο αλλά και πλέγμα νευρώνων που επικοινωνεί με τον εγκέφαλο σας. Ο λόγος είναι ότι συνδέονται με ένα εξαιρετικά ενεργό δίκτυο νευρώνων και ορμονών τα οποία αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους.

Η σπλαχνική οστεοπαθητική θεραπεία ασχολείται με το πώς τα εσωτερικά μας όργανα ολισθαίνουν και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ή ασκούν ανώμαλη πίεση σε γειτονικές δομές του σώματος μας. Ο οστεοπαθητικός με τη χρήση ειδικών χειρισμών επαναφέρει την σωστή κινητικότητα των οργάνων.

Η χρήση της σπλαχνικής οστεοπαθητικής, σε συνδυασμό με τη δομική οστεοπαθητική, λειτουργεί αλληλένδετα. Στόχος είναι η σωστότερη εκτίμηση και η εξατομικευμένη θεραπεία στο  πρόβλημα.   

Έτσι, ενώ η θεραπεία αυτή είναι εξαιρετικά αποτελεσματική για ζητήματα που σχετίζονται με το σπλαχνικό σας σύστημα και το στρες, δεν περιορίζεται σε αυτά, αλλά συμβάλλει στην καλύτερη κατάσταση τόσο  του μυοσκελετικού σας συστήματος όσο και στη γενικότερη κατάσταση της υγείας σας.